İSLAM ALİMLƏRİNİN MEHDİYYƏT
HAQQINDAKİ FİKİRLƏRİ
---
SƏHİH-İ BUXARİ QADIZADƏ

AXIRZAMAN MEHDİSİNİN ƏLAMƏTLƏRİ

Cəlaləddin Suyutinin
təsnifindən hədislər

Hazırlayan: Dr. Suat ARUSAN

Kitabın PDF variantını endir
Kitabın Word variantını endir

GÖZLƏNİLƏN MEHDİNİN ƏLAMƏTLƏRİ

Əhmed ibn Həcəri Məkki
(Heytəmi)

Hazırlayan: Dr. Suat ARUSAN

Kitabın PDF variantını endir
Kitabın Word variantını endir

* Bilindiyi kimi Kütubi Sittə (Altı Kitab), altı məşhur hədis kitabından ibarət olan hədis külliyyatının bütününə verilən addır. Bu altı kitabda Peyğəmbərimizdən rəvayət edilən hədislərin doğru olduqları mövzusunda bütün əhli-sünnə alimləri tərəfindən təsdiq edilmişdir.

Buna görədir ki, Kütubi Sittə əhli-sünnə etiqadına görə dində Qurandan sonra gələn ən mühüm ikinci qaynaqdır. Belə ki, alimlər Kütubi Sittənin etibarlılığına görə, bu külliyyatda yer alan hədisləri inkar etməyi Rəsulullahı inkar etməklə bərabər tutmuşlar. Kütubi Sittədə Mehdiyyət haqqında bir çox hədis rəvayət edilmişdir. Yalnız Kütubi Sittədə yer alması belə Mehdiyyət mövzusunun doğruluğu şübhə olmayan həqiqət olduğunu ortaya qoymağa kifayətdir. Bu saytda olan hədislər Kütubi Sittədəki Mehdiyyət və Axırzamanla əlaqədar hədislərdən yalnız bir hissəsidir.

 

Əsas səhifə :: Müəllif haqqında :: Digər saytlar :: Əlaqə

Quranı Kərim :: Dəstək olun :: Kitablar :: Məqalələr :: Sənədli filmlər

© 2016 Harun Yəhya
Bu saytda dərc edilən bütün materialı, saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən çoxalda bilərsiniz.